ลง Banner ขนาด 728x90 โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 1,000฿/เดือน
ลง Text Link โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 500฿/เดือน

เผยไอคิวเด็กนักเรียนไทยเฉลี่ย98.59 ต่ำกว่ามาตรฐานสากล

  เมื่อ: Thursday, July 7th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     6 ความคิดเห็น »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

เผยไอคิวเด็กนักเรียนไทยเฉลี่ย98.59 ต่ำกว่ามาตรฐานสากล

ผลสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ค่าเฉลี่ยไอคิวระดับจังหวัดพบ นนทบุรีไอคิวสูงสุด ขณะที่ นราธิวาสไอคิวต่ำสุด

กรมสุขภาพจิต เผย ไอคิวเด็กนักเรียนไทย ต่ำกว่ามาตรฐานสากล เฉลี่ย 98.59 หลังทำการเก็บตัวอย่างกว่า 7 หมื่นคนทั่วประเทศ ถือเป็นการสำรวจครั้งใหญ่ที่สุดในโลก ค่าเฉลี่ยไอคิวระดับจังหวัดพบ นนทบุรีไอคิวสูงสุด ขณะที่ นราธิวาสไอคิวต่ำสุด ด้าน อีสาน 17 จังหวัดติดอันดับไอคิวต่ำกว่าปกติ พร้อมแนะ 7 วิธีพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย เน้นการเลี้ยงดูเหมาะสมและการมีโภชนาการที่ดี

ที่กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงผลสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (ไอคิว) เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ ว่า จากการสำรวจเด็กนักเรียนอายุ 6–15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฎ) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 72,780 คน ซึ่งเป็นการสำรวจไอคิวครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามวิธีมาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือเดียวกับของนานาประเทศ ได้แก่ แบบทดสอบสติปัญญา Standard Progressive Matrices (SPM parallel version; updated 2003) เก็บข้อมูลภาคสนาม โดย นักจิตวิทยาคลินิกและพยาบาลจิตเวช ในช่วงเดือน ธ.ค. 2553 – ม.ค. 2554 พบว่า เด็กนักเรียนไทยมีไอคิวเฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำ

นพ.อภิชัย กล่าวต่อว่า ค่ากลางของมาตรฐานสากลในปัจจุบันไอคิวเท่ากับ100 เมื่อดูลักษณะภาพรวมของประเทศพบว่า มีเด็กเกือบครึ่งหนึ่ง 48.5 % ที่มีปัญหาไอคิวอยู่ในเกณฑ์ต่ำ กว่า 100 ทั้งนี้มีเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ คือ ต่ำกว่า 90 ประมาณ 28 . 4% และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาต่ำกว่า 70 อยู่ถึง 6 . 5 % ซึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลไม่ควรเกิน 2% สรุปได้ว่า โดยภาพรวมไอคิวของเด็กนักเรียนไทยมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานสากลและมีการกระจายตัวในลักษณะที่มีเด็กนักเรียนที่มีไอคิวต่ำกว่าค่าปกติมากกว่ามาตรฐานสากล และพบว่าเด็กที่ไอคิวต่ำก็จะต่ำมาก ในขณะเดียวกันเด็กนักเรียนที่มีไอคิวสูงก็จะมีแนวโน้มสูงมาก ส่วนค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเมื่อเทียบตามภาคเมื่อเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ไอคิว เฉลี่ย 104.5 ภาคกลางไอคิวเฉลี่ย 101.29 ภาคเหนือไอคิวเฉลี่ย100.11 ภาคใต้ไอคิวเฉลี่ย 96.85 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอคิว เฉลี่ย 95.99

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวด้วยว่า เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีไอคิวสูงกว่า 100 มีจำนวน 18 จังหวัด คือ นนทบุรีไอคิวเฉลี่ย 108.91 ระยอง 107.52 ลำปาง 106.62 กรุงเทพฯ 104.50 ชลบุรี 103.92 สมุทรสาคร 103.73 ตราด 103.51 ปทุมธานี 103.34 พะเยา 103.32 ประจวบคีรีขันธ์ 103.17 นครปฐม 103 . 09 ราชบี 102 . 72 สิงห์บุรี 102 . 67 ภูเก็ต 102 . 66 สมุทรสงคราม 102 . 48 นครสวรรค์ 102 . 29 แพร่ 101 . 83 เชียงใหม่ 101 . 35 สำหรับจ.นนทบุรีที่เด็กนักเรียนมีไอคิวเฉลี่ยสูงสุดนั้นน่าจะมาจากระบบการศึกษาในพื้นที่ที่ทางจังหวัดมีการทุ่มเทเรื่องนี้มาก และองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย

โดย bangkokbiznews

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Thursday, July 7th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     6 ความคิดเห็น »

เรื่องใหม่ล่าสุด

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A