ลง Banner ขนาด 728x90 โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 1,000฿/เดือน
ลง Text Link โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 500฿/เดือน

[เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง 54] ผลเลือกตั้ง ส.ส.ภาคใต้ แยกรายเขต

  เมื่อ: Monday, July 4th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     1 ความคิดเห็น »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง54-ผลเลือกตั้งส.ส.ภาคใต้แยกรายเขต

หมายเหตุ *
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา
หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ

นครศรีธรรมราช 9 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 83.66 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,112,882 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 697,298 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 35,128 บัตร
บัตรเสีย 41,674 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ 52,917 คะแนน
หมายเลข 1 นายนิภาภูเบศร์ ฝั่งชลจิตต์ 4,674 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ 48,589 คะแนน
หมายเลข 16 นายสมพร บุญต่อ 5,794 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายวิทยา แก้วภราดัย 49,872 คะแนน
หมายเลข 21 นายพรชัย บุญรอดรักษ์ 6,141 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 10 นายอภิ ชาต การิกาญจน์ 37,951 คะแนน
หมายเลข 21 นายอนันต์ คลังจันทร์ 18,063 คะแนน

เขต 5
หมายเลข 10 นายประกอบ รัตนพันธ์ 52,444 คะแนน
หมายเลข 16 นายสมยศ หนูหนอง 6,512 คะแนน
หมายเลข 14 นายนิยม คำแหง 6,084 คะแนน

เขต 6
หมายเลข 10 นายเทพไท เสนพงศ์ 47,417 คะแนน
หมายเลข 14 นายพงศ์ภัค บุญยเกียรติ 5,632 คะแนน

เขต 7
หมายเลข 10 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 64,946 คะแนน
หมายเลข 1 นายภูมิพัฒน์ (โชคดี) สรณ์วิโรจน์ 4,329 คะแนน

เขต 8
หมายเลข 10 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ 52,721 คะแนน
หมายเลข 1 นายอดุลย์ อะหลี 6,213 คะแนน

เขต 9
หมายเลข 10 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 67,251 คะแนน
หมายเลข 1 นายวริศ ญาณแก้ว 4,687 คะแนน

สุราษฎร์ธานี 6 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 93.59 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 722,259 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 526,536 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30,191 บัตร
บัตรเสีย 27,552 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายธานี เทือกสุบรรณ 60,028 คะแนน
หมายเลข 1 นายพีรพงษ์ สังข์ทอง 6,749 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 68,180 คะแนน
หมายเลข 1 นายชาญยุทธ นพคุณ 7,663 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นางโสภา กาญจนะ 61,597 คะแนน
หมายเลข 12 นายสมพล ขุนทอง 8,257 คะแนน
หมายเลข 1 นายมานพ เกษมณี 7,817 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 10 นายเชน เทือกสุบรรณ 68,029 คะแนน
หมายเลข 1 พ.ต.อ.สมพล รัฐกาญจน์ 8,126 คะแนน

เขต 5
หมายเลข 10 นายสินิตย์ เลิศไกร 60,065 คะแนน
หมายเลข 16 นางอัจฉรา เกื้อหนุน 11,590 คะแนน

เขต 6
หมายเลข 10 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ 70,481 คะแนน
หมายเลข 1 นายชุมสาย ศรียาภัย 6,392 คะแนน

สงขลา 8 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 95.96 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 966,343 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 743,834 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,071 บัตร
บัตรเสีย 60,552 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายเจือ ราสีห์ 59,077 คะแนน
หมายเลข 1 นายรณภพ วัตตะสิงห์ 7,267 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ 66,850 คะแนน
หมายเลข 1 นายมนตรี แก้วแพง 8,334 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ 76,234 คะแนน
หมายเลข 1 นายจำแลง มงคลนิสภกุล 6,209 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 10 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว 74,340 คะแนน
หมายเลข 1 นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ 4,527 คะแนน

เขต 5
หมายเลข 10 นายประพร เอกอุรุ 84,785 คะแนน
หมายเลข 1 นายสมนิตย์ ประทุมวรรณ 5,310 คะแนน

เขต 6
หมายเลข 10 นายถาวร เสนเนียม 63,059 คะแนน
หมายเลข 1 นายวันอับดุลเลาะฮ์ หล๊ะติหมะ 5,763 คะแนน

เขต 7
หมายเลข 10 นายศิริโชค โสภา 57,999 คะแนน
หมายเลข 1 นายอัศวิน สุวิทย์ 9,871 คะแนน

เขต 8
หมายเลข 10 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ 67,872 คะแนน
หมายเลข 1 นายกอลยูบี จะเรเสะ 10,183 คะแนน

ประจวบคีรีขันธ์ 3 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.76 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 376,503 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 258,278 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,323 บัตร
บัตรเสีย 14,664 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ 65,215 คะแนน
หมายเลข 1 นายอภิวัฒน์ กำบัง 17,618 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 35,884 คะแนน
หมายเลข 1 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 27,610 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช 57,271 คะแนน
หมายเลข 1 นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง 13,112 คะแนน

ชุมพร 3 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 95.41 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 361,512 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 277,532 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19,000 บัตร
บัตรเสีย 16,269 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 จ.ส.ต.ชุมพล จุลใส 72,918 คะแนน
หมายเลข 1 นายชโยดม สระภูริพงศ์ 5,497 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายสราวุธ อ่อนละมัย 66,278 คะแนน
หมายเลข 16 นายสำเริง พุ่มพะเนิน 11,253 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ 63,648 คะแนน
หมายเลข 1 นายเฉลิมชัย นิยมไท 10,607 คะแนน

ตรัง 4 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.43 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 439,776 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 355,970 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16,671 บัตร
บัตรเสีย 20,639 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 น.พ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ 63,730 คะแนน
หมายเลข 1 นายเจริญ ศรณรายณ์ 4,859 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 60,315 คะแนน
หมายเลข 1 นายชัยพร ชูเสน 5,018 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ 63,661 คะแนน
หมายเลข 1 นายนันทศักดิ์ รัตนสินธุ์ 4,189 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 10 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล 61,517 คะแนน
หมายเลข 1 นายประโวทย์ ศรีจันทร์ทอง 5,876 คะแนน

ระนอง 1 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.09 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 119,630 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 75,063 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,467 บัตร
บัตรเสีย 6,160 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายวิรัช ร่มเย็น 48,128 คะแนน
หมายเลข 26 นายอติคม ธนบัตร 7,170 คะแนน

พังงา 1 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.67 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 183,609 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 123,670 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,155 บัตร
บัตรเสีย 7,687 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ 84,867 คะแนน
หมายเลข 1 นายอนุพงษ์ อาษาราษฎร์ 14,345 คะแนน

ภูเก็ต 2 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.98 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 244,381 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 182,196 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,467 บัตร
บัตรเสีย 8,542 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร 48,101 คะแนน
หมายเลข 1 นายวิสิษฐ์ ใจอาจ 15,060 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายเรวัต อารีรอบ 45,021 คะแนน
หมายเลข 16 นายจิรายุส ทรงยศ 24,513 คะแนน

กระบี่ 3 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 91.88 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 298,336 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 229,507 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,130 บัตร
บัตรเสีย 14,145 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายสาคร เกี่ยวข้อง 55,778 คะแนน
หมายเลข 1 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ 15,861 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายสุชีน เอ่งฉ้วน 45,683 คะแนน
หมายเลข 1 นายอมต ภูมิภมร 7,063 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายพิเชษฐ์ พันธุวิชาติกุล 39,703 คะแนน
หมายเลข 1 นายทศภณ หนักแน่น 12,193 คะแนน

พัทลุง 3 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.97 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 376,678 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 287,971 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13,518 บัตร
บัตรเสีย 26,987 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร 59,847 คะแนน
หมายเลข 1 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 5,816 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 66,976 คะแนน
หมายเลข 21 นายเกลื่อม พูลสง 9,678 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายนริศ ขำนุรักษ์ 69,548 คะแนน
หมายเลข 1 นายส่อดีกิ่น สมุหเสนีโต 6,370 คะแนน

สตูล 2 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.17 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 204,659 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 159,255 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,691 บัตร
บัตรเสีย 11,485 บัตร

เขต 1
หมายเลข 21 นายธานินทร์ ใจสมุทร 26,127 คะแนน
หมายเลข 10 นายอสิ มะหะมัดยังกี 17,989 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม 39,911 คะแนน
หมายเลข 1 นายฟารูก พีรูซอะลี 16,213 คะแนน

ปัตตานี 4 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 80.92 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 422,241 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 318,472 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,983 บัตร
บัตรเสีย 25,526 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายอันวาร์ สาและ 24,787 คะแนน
หมายเลข 16 นายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ 19,939 คะแนน
หมายเลข 26 นายสนิท นาแว 13,220 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายอิสมาแอล เบ็ญอิบรอฮิม 37,264 คะแนน
หมายเลข 26 นายมูหำมัดอารีฟีน จะปะกา กียา 19,837 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 26 นายอนุมัติ ซูสารอ 22,880 คะแนน
หมายเลข 16 นายมุกตา วาบา 20,905 คะแนน
หมายเลข 10 นายอาแว มะยูโซะ 17,278 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 16 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ 17,158 คะแนน
หมายเลข 10 นายซาตา อาแวกือจิ 16,033 คะแนน
หมายเลข 26 นายมุข สุไลมาน 15,936 คะแนน

ยะลา 3 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 79.64 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 314,816 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225,810 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,260 บัตร
บัตรเสีย 20,181 บัต

เขต 1
หมายเลข 10 นายประเสริฐ พงศ์สุวรรณศิริ 29,197 คะแนน
หมายเลข 1 นายอีรฟาน สุหลง 7,881 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายอับดุลการิม เด็งระกีนา 23,838 คะแนน
หมายเลข 1 นายซูการ์โน มะทา 23,542 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายณรงค์ ดูดิง 30,103 คะแนน
หมายเลข 1 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง 17,833 คะแนน

นราธิวาส 4 เขต

นับคะแนนไปแล้ว 96.91 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 480,186 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 368,093 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,429 บัตร
บัตรเสีย 30,209 บัตร

เขต 1
หมายเลข 10 นายกูเซ็ม กูจินามิง 35,530 คะแนน
หมายเลข 26 นายไพศาล ตอยิบ 23,194 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 10 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ 25,037 คะแนน
หมายเลข 16 นายอัมดัน อาแซ 20,392 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 10 นายรำรี มามะ 24,704 คะแนน
หมายเลข 21 นายนิอาริส เจตตาภิวัฒน์ 22,802 คะแนน
หมายเลข 26 นายนัจมุดดีน อูมา 20,970 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 10 นายเจะอามิง โตะตาหยง 28,204 คะแนน
หมายเลข 26 นายกลมศักดิ์ ลีวาเมาะ 27,117 คะแนน
หมายเลข 21 นายวัชระ ยาวอฮะซัน 26,371 คะแนน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Monday, July 4th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     1 ความคิดเห็น »

เรื่องใหม่ล่าสุด

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A