ลง Banner ขนาด 728x90 โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 1,000฿/เดือน
ลง Text Link โฆษณาตำแหน่งนี้ เด่น เห็นชัดทุกหน้า พิเศษ!!! เพียง 500฿/เดือน

พบคนไทยสูบบุหรี่ปีละ 11 ล้านคนผลาญค่าใช้จ่ายรัฐ 6 หมื่นล้าน

  เมื่อ: Thursday, May 26th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     4 ความคิดเห็น »
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

พบคนไทยสูบบุหรี่ปีละ 11 ล้านคนผลาญค่าใช้จ่ายรัฐ 6 หมื่นล้านบาทชี้ยาเลิกติดบุหรี่ถูกจัดอยู่ในบัญชียาหลักแล้ว

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เผยสถิติคนไทยสูบบุหรี่ปีละ 11 ล้านคน เป็นปัจจัยเสี่ยงการเสียชีวิตสูงอันดับสาม คนไทยป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ปีละกว่า 5 หมื่นราย และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายการรักษาปีละเกือบ 6 หมื่นล้านบาท ชี้การเลิกบุหรี่เป็นหนทางสำคัญที่จะแก้ปัญหาได้ ด้าน สปสช.ชี้ใช้สิทธิรักษาฟรีภาวะผู้ติดบุหรี่ได้ โดยยาเลิกบุหรี่ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในบัญชียาหลักแล้ว ผู้ติดบุหรี่สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กล่าวว่า จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุขมีข้อมูลว่าในขณะนี้มีประชากรไทยสูบบุหรี่ปีละ 11.03 ล้านคน ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับที่สามรองเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยและการดื่มสุรา มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปีละ 42,000-52,000 คน และรัฐต้องเสียค่าเสียใช้จ่ายในการรักษาปีละ 51,569 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยจะอายุสั้นลง 12 ปี และป่วยหนักเป็นเวลา 1.7 ปี ก่อนเสียชีวิต ดังนั้นการดำเนินการเพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก
ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ปัจจุบันมียาที่ช่วยรักษาภาวะติดบุหรี่บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว คือยา นอร์ทริปทิลีน (Nortriptyline) ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ราคาเฉลี่ยเม็ดละ 1 บาทและการรักษาผู้สูบบุหรี่ 1 คนใช้ยาประมาณ 270 เม็ด เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปในการรักษาผู้ป่วยในโรคที่มีสาเหตุหลักจากการสูบบุหรี่ถือว่าคุ้มค่ากว่าซึ่งสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ครอบคลุมเรื่องการรักษาภาวะติดบุหรี่ได้
“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากที่สังคมไทยมีกลไกให้ผู้ติดบุหรี่สามารถเข้าถึงการเลิกบุหรี่ได้โดยง่าย เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคต่างๆอันมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่” ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรีกล่าว
นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า (สปสช.) กล่าวว่า สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นครอบคลุมผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาภาวะผู้ติดบุรี่ ดังนั้นผู้ถือบัตรทองที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถเข้ารักษาในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อบ่งชี้ของแพทย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง คนรอบข้าง สังคม และรวมถึงสุขภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ของประเทศด้วย เพราะการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นหัวใจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศทั่วโลก ในการร่วมรณรงค์/จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปี 2554 นี้ ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ “The WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดคำขวัญเป็นภาษาไทย คือ “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช. 1330

โดย ไทยรัฐ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: Thursday, May 26th, 2011, หมวด ข่าวรายวัน     4 ความคิดเห็น »

เรื่องใหม่ล่าสุด

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A